VRAGEN? BEL ONS OP +32 (0)3 219 14 48

Menu

Nieuws

H&G advocaten biedt U hierbij het laatste nieuws via advocatennet.be
  Sinds de Potpourri-wet V van 6 juli 2017 kunnen notariële akten voortaan ook ‘op afstand’ worden verleden voor twee of meer notarissen, waarbij de partijen en andere tussenkomende personen verschijnen voor de notaris van hun keuze, en via videoconferentie het verlijden van de akte bijwonen. Om de akte op afstand te kunnen verlijden, moeten alle […]
  Bron: Jubel.be
  Principe Als een jurist schrijft dat iets “in principe” geldt, lezer wees op uw hoede! Dat is ook het geval met wat Dirk Selleslagh, jurist of niet, schrijft in bovenstaand artikel: “De werkgever is in principe verplicht werknemers mondmaskers ter beschikking te stellen als op de werkvloer de regel van 1,5-meter afstand niet wordt gegarandeerd”. […]
  Bron: Jubel.be
  In de plenaire vergadering van 30 april 2020 werd het wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie aangenomen. Het wetsontwerp voorziet in maatregelen o.m. op het vlak van de aanpassing van de berekening van de vermeerdering wegens geen of ontoereikende voorafbetalingen van de inkomstenbelasting. Veel bedrijven die getroffen zijn door […]
  Bron: Jubel.be
  In the light of the Solvency II review, one question is whether pandemic risk is adequately dealt with in the solvency capital requirements for insurers and reinsurers. Are the technical elements in the life and health underwriting risk modules still in line with the (new) insights and observations of a worldwide pandemic, such as COVID-19? […]
  Bron: Jubel.be
  In een recente voorafgaande beslissing stelt de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) dat er geen fiscaal misbruik aanwezig is bij het afsluiten van een kanscontract tussen echtgenoten na de overstap naar een stelsel van scheiding van goederen. Dit is enigszins verrassend, omdat er vroeger volgens VLABEL bij gelijkaardige verrichtingen wel steeds sprake was van fiscaal misbruik (VB […]
  Bron: Jubel.be

Menu