VRAGEN? BEL ONS OP +32 (0)3 219 14 48

Menu

Privacy Policy

Gelieve aandachtig te lezen.
H&G Advocaten hecht belang aan uw privacy.
Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.
Wanneer u zelf contact met ons opneemt, telefonisch of via het contactformulier op onze website verzamelen wij uw naam, telefoonnummer en e-mail adres en verder enkel de persoonsgegevens die u met ons wil delen.
Wij geven deze informatie nooit zonder uw toestemming door aan derden en gebruiken de informatie enkel om u te adviseren, u te informeren, uw belangen te verdedigen of in het kader van ons klanten- of leveranciersbeheer.
Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacy verklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen.
Conform de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, kan u ons te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of geheel of gedeeltelijk te wissen.
Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan H&G Advocaten, Esmoreitlaan 5 - 2050 Antwerpen - Linkeroever, België, of info@esmoreit.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.
Het kantoor houdt eraan zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek en dit uiterlijk binnen de dertig dagen.
U dient wel voor ogen te houden dat het kantoor gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en/of een gerechtvaardigd belang.
Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming steeds – geheel of gedeeltelijk - intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen.

Het kantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren gedurende 5 jaar na het afsluiten van het dossier, zijnde de verjaringstermijn die wij als advocaat dienen te respecteren.

Indien u een gebruikelijke cliënt bent, behouden wij ons het recht voor om de persoonsgegevens en gegevens uit oudere dossiers langer bij te houden en dit ten behoeve van de dienstverlening in recente dossiers.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een elektronisch evenals in een papieren dossier en beide dossiers kennen dezelfde bewaringstermijn.

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werd gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (zie: https://www.privacycommission.be).

Het kantoor gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Menu